Preventivní program – Po stopách pana Pravdy

12.10. všechny třídy naší školy absolvovaly preventivní program Po stopách pana Pravdy pod vedením lektorek z Centra Pochodeň. Program, který trval dvě hodiny, byl zaměřený na dodržování základních pravidel komunikace, spolupráce a na to, jak řešit konflikt a svůj vztek. 
Ve vyšších ročnících  žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit – domýšlet si něco. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému zlepší své komunikační dovednosti, a jak lépe zvládat konfliktní situace. Zkusili si vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. 
Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu. Foto.