Během víkendu se náš běloveský pedagogický tým seberozvíjel při zážitkovém workshopu v Jičíně. Naučili jsme se některé seberozvojové techniky, zabývali jsme se také uvědomováním si vlastních hodnot a nechyběla ani relaxace.
V nedělní části jsme se zaměřili na paměť. MUDr. Michaela Karsten nás poutavě seznámila s některými paměťovými technikami a naučila nás, jak efektivně ukládat poznatky do paměti.
 Věříme, že vše co jsme si odnesli, budeme posílat dát a pomůže nám to ještě lépe rozvíjet naše žáky! Foto.