IT technika

Naši žáci běžně využívají různé informační a komunikační technologie (ICT). K tomu mají k dispozici interaktivní tabuli v každé třídě, mobilní učebnu s  chromebooky, tablety a notebooky, které si můžou vzít do třídy, ale i zařízení v počítačové učebně. IT techniku využívají nejen žáci 4. a 5. třídy v rámci hodin informatiky, ale i žáci ostatních ročníků. Je velkým zdrojem informací i zábavným pomocníkem v procvičování a upevňování učiva. Velkou předností je okamžitá kontrola výsledků a hlavně práce vlastním tempem každého žáka. Pedagogové a paní asistentky se tak mohou věnovat více dětem, které potřebují dopomoc, vysvětlení, případně další individuální péči. Foto.