Druháci a diktát “jinak”

Diktáty jsou pro někoho strašákem, někdo je zvládá levou zadní. Je fajn vyzkoušet si i nějaký ten netradiční. Dnešní diktát jsme spojili s pohybem a zaměřili jsme ho na vlastní kontrolu. Děti musely dojít na chodbu a přečíst si text, který si následně samy po návratu do třídy diktovaly. Každý si pracoval vlastním tempem. Pro některé děti bylo náročné zapamatovat si, co si na chodbě přečetly (občas i pouhé slovo), některé se musely i několikrát vrátit, aby přečtené “přenesly” až na papír. Dále následovala vlastní kontrola a oprava zelenou pastelkou podle textu na tabuli. Většina dětí už zvládá najít a opravit chybu velmi dobře, některé to musí ještě trénovat. Závěrečná fáze byla soutěž mezi dětmi a paní učitelkou, kdo má bystřejší oko a kdo odhalí více chyb. Byla radost děti pozorovat, s jakým zaujetím a nasazením pracovaly, jak se respektovaly navzájem při pohybu ve třídě i na chodbě, i jak po práci sdílely své pocity, případně postup při zapamatování si textu. Foto.