Halloween ve školní družině

……minulý týden jsme si ve družině užili halloweenské řádění. Děti si  na zahradě prošli bojovou stezku.  Pokud  se jim podařilo  splnit   všech 12 úkolů  a  rozluštit tajenku, získali   medaili a drobnou sladkou odměnu. 
Protože tajenka zněla “Strašidelná oslava”, tak se  hned po vyhodnocení  mohlo začít tančit, soutěžit  a hrát různé vyřazovací hry…….Podívejte se do fotogalerie, jak se nám to celé dařilo.

 

Pěšky do školy

Naše škola se v září zapojila do celorepublikového projektu “Pěšky do školy”. Podle výsledků, které nám zaslali minulý týden,  jsme v rámci královéhradeckého kraje skončili na 11. místě. Děkujeme dětem a pracovníkům školy, kteří  přišli PĚŠKY DO ŠKOLY,  ale i rodičům a prarodičům, kteří bezpečně doprovodili  do školy své děti.

 

Energetické nápoje

Bohužel i na naší škole se začaly objevovat ve větší míře nevhodné energetické nápoje, které děti popíjí ( někdy i sdíleně)  a považují je za prestižní záležitost. Než koupíte další lahev,  přečtěte si tento článek a moc prosíme, pomozte nám tento trend zvrátit. Děkujeme za spolupráci.

Logická olympiáda – výsledky

Nejlepším řešitelem Logické olympiády se stal Tomáš Franc z páté třídy a za ním se umístili šikovní čtvrťáci – Filip Sedláček a Anežka Bělobrádková. Patří jim velká gratulace.
Celkem se v našem kraji účastnilo Logické olympiády 1030 žáků a Tomáš tak v této kategoriii obsadil 145. místo, což vůbec není špatný výsledek.
Všem, kteří se zúčastnili a vyzkoušeli si tak svůj důvtip patří dík. Příští rok si určitě logické myšlení prověříme zase. 

 

Páťáci čtou dětem ve školce

Skupinka pěti páťáků vyrazila do školky v Bělovsi a do školky Březinky, aby přečetla několik příběhů svým mladším kamarádům. Všichni páťáci četli na jedničku a potom pozvali děti ke stolečkům a rozdali jim připravené pracovní listy. Krásně děti instruovali a pomáhali jim s danými úkoly. Nakonec všem rozdali sladkou odměnu. Po krátké prohlídce hraček a pohrání si se školkáčky jsme se vrátili zpět do školy. Všem našim čtenářům patří velká pochvala. Foto.

Běh do zámeckých schodů

I letos se naše škola zúčastnila tradiční akce “ Běh do zámeckých schodů“, která se konala ve čtvrtek 19. října. 
Naši sportovci okusili závodní atmosféru na nových zámeckých schodech a kromě soupeřů statečně bojovali i s rozmary počasí, které letošnímu ročníku příliš nepřálo. Tím se nenechal zaskočit Ondřej Elich, který se umístil na krásném 2. místě v kategorii C. Velký dík patří i všem ostatním účastníkům, kteří ukázali, že si závod dokáží užít za jakýchkoliv podmínek. Všem běžcům děkujeme za reprezentaci naší školy. Foto. 

 

Sběr starého papíru

Podzimní  sběr starého papíru proběhne ve dnech od 30.října do 1. listopadu.  Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Preventivní program – Po stopách pana Pravdy

12.10. všechny třídy naší školy absolvovaly preventivní program Po stopách pana Pravdy pod vedením lektorek z Centra Pochodeň. Program, který trval dvě hodiny, byl zaměřený na dodržování základních pravidel komunikace, spolupráce a na to, jak řešit konflikt a svůj vztek. 
Ve vyšších ročnících  žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit – domýšlet si něco. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému zlepší své komunikační dovednosti, a jak lépe zvládat konfliktní situace. Zkusili si vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. 
Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu. Foto.

Zdravá strava

V minulém týdnu se mohly děti v programu “Zdravá pětka” seznámit se základy zdravého stravování i správného rozložení jídelníčku. Názorně si ukázaly, jaké množství cukru se může skrývat s některých potravinách a nápojích. Velmi prospěšné bylo také to, že se naučily jak číst a co hledat na etiketách potravin. Děkujeme za pěkný program. Foto.