IT technika

Naši žáci běžně využívají různé informační a komunikační technologie (ICT). K tomu mají k dispozici interaktivní tabuli v každé třídě, mobilní učebnu s  chromebooky, tablety a notebooky, které si můžou vzít do třídy, ale i zařízení v počítačové učebně. IT techniku využívají nejen žáci 4. a 5. třídy v rámci hodin informatiky, ale i žáci ostatních ročníků. Je velkým zdrojem informací i zábavným pomocníkem v procvičování a upevňování učiva. Velkou předností je okamžitá kontrola výsledků a hlavně práce vlastním tempem každého žáka. Pedagogové a paní asistentky se tak mohou věnovat více dětem, které potřebují dopomoc, vysvětlení, případně další individuální péči. Foto.

Během víkendu se náš běloveský pedagogický tým seberozvíjel při zážitkovém workshopu v Jičíně. Naučili jsme se některé seberozvojové techniky, zabývali jsme se také uvědomováním si vlastních hodnot a nechyběla ani relaxace.
V nedělní části jsme se zaměřili na paměť. MUDr. Michaela Karsten nás poutavě seznámila s některými paměťovými technikami a naučila nás, jak efektivně ukládat poznatky do paměti.
 Věříme, že vše co jsme si odnesli, budeme posílat dát a pomůže nám to ještě lépe rozvíjet naše žáky! Foto.

Halloween ve školní družině

……minulý týden jsme si ve družině užili halloweenské řádění. Děti si  na zahradě prošli bojovou stezku.  Pokud  se jim podařilo  splnit   všech 12 úkolů  a  rozluštit tajenku, získali   medaili a drobnou sladkou odměnu. 
Protože tajenka zněla “Strašidelná oslava”, tak se  hned po vyhodnocení  mohlo začít tančit, soutěžit  a hrát různé vyřazovací hry…….Podívejte se do fotogalerie, jak se nám to celé dařilo.

 

Pěšky do školy

Naše škola se v září zapojila do celorepublikového projektu “Pěšky do školy”. Podle výsledků, které nám zaslali minulý týden,  jsme v rámci královéhradeckého kraje skončili na 11. místě. Děkujeme dětem a pracovníkům školy, kteří  přišli PĚŠKY DO ŠKOLY,  ale i rodičům a prarodičům, kteří bezpečně doprovodili  do školy své děti.

 

Energetické nápoje

Bohužel i na naší škole se začaly objevovat ve větší míře nevhodné energetické nápoje, které děti popíjí ( někdy i sdíleně)  a považují je za prestižní záležitost. Než koupíte další lahev,  přečtěte si tento článek a moc prosíme, pomozte nám tento trend zvrátit. Děkujeme za spolupráci.

Logická olympiáda – výsledky

Nejlepším řešitelem Logické olympiády se stal Tomáš Franc z páté třídy a za ním se umístili šikovní čtvrťáci – Filip Sedláček a Anežka Bělobrádková. Patří jim velká gratulace.
Celkem se v našem kraji účastnilo Logické olympiády 1030 žáků a Tomáš tak v této kategoriii obsadil 145. místo, což vůbec není špatný výsledek.
Všem, kteří se zúčastnili a vyzkoušeli si tak svůj důvtip patří dík. Příští rok si určitě logické myšlení prověříme zase. 

 

Páťáci čtou dětem ve školce

Skupinka pěti páťáků vyrazila do školky v Bělovsi a do školky Březinky, aby přečetla několik příběhů svým mladším kamarádům. Všichni páťáci četli na jedničku a potom pozvali děti ke stolečkům a rozdali jim připravené pracovní listy. Krásně děti instruovali a pomáhali jim s danými úkoly. Nakonec všem rozdali sladkou odměnu. Po krátké prohlídce hraček a pohrání si se školkáčky jsme se vrátili zpět do školy. Všem našim čtenářům patří velká pochvala. Foto.

Běh do zámeckých schodů

I letos se naše škola zúčastnila tradiční akce “ Běh do zámeckých schodů“, která se konala ve čtvrtek 19. října. 
Naši sportovci okusili závodní atmosféru na nových zámeckých schodech a kromě soupeřů statečně bojovali i s rozmary počasí, které letošnímu ročníku příliš nepřálo. Tím se nenechal zaskočit Ondřej Elich, který se umístil na krásném 2. místě v kategorii C. Velký dík patří i všem ostatním účastníkům, kteří ukázali, že si závod dokáží užít za jakýchkoliv podmínek. Všem běžcům děkujeme za reprezentaci naší školy. Foto.