Běh do zámeckých schodů bez schodů

“Běh do zámeckých schodů bez schodů” se konal ve čtvrtek 20. října a jak už název napovídá, tak se neběžely  schody na zámek, ale ty u zimního stadionu.
Na startovní čáru 750 metrů dlouhé trasy nastoupilo našich 13 sportovců –  ze 2. třídy František Čermák a  Inna Davidová, za třeťáky Matěj Kroupa, Darja Kozyn, Adam Skolek, Anna Ficková a Matěj Doležal, ze 4. třídy Ondřej Elich a Jakub Rudolf,  Ema Černá, Stella Hvězdová, Elen Bartoňová a Adam Škripko za páťáky.
Zatím neznáme vítěze ani poražené, důležité ale je, že všichni závodili s radostí z pohybu a za to jim patří jedno velké DÍK. Foto zde.

 

„Dýňování“ při VV

Dýně tradičně k podzimu patří, o to více, kdy se u nás rozšířilo slavení Halloweenu. Prvňáčci si nejprve vyzkoušeli dýně nakreslit voskovkami a vybarvit vodovými barvami. Díky této činnosti zdobí naši nástěnku krásná hromada dýní. Co kus, to originál :-). A protože máme v první třídě šikovnou paní asistentku, která ráda peče perníčky, při další hodině si děti vyzkoušely zdobení perníkových dýní. A protože se blíží zmiňovaný Halloween, nechyběl ještě duch. Foto zde.

Zapojení ICT do výuky

Na naší škole je už zcela běžné, že se informační a komunikační technologie (ICT) staly součástí naší výuky. Také v první třídě každý den využíváme interaktivní tabuli, která nám pomáhá co nejvíce zefektivnit výuku a žákům umožňuje aktivní účast v hodinách. Částečně funguje i jako motivace, protože děti tyto interaktivní technologie hodně baví. A jen co se prvňáčci trošku rozkoukali a zajeli si nějaký režim a pravidla výuky, mohli si i oni vyzkoušet práci s chromebooky, které jsou mezi žáky také velice oblíbené. Děti si je vyzkoušely při matematice, kdy trénovaly určování počtu do 5. Skvělé bylo, že mohl pracovat každý sám a svým tempem. Další foto zde.

Fotografování jednotlivců

Dne 31.10. 2022 ( tedy hned po návratu z podzimních prázdnin) proběhne na škole fotografování jednotlivců. Fotografování je dobrovolné, pokud už nyní víte, že o něj nemáte zájem, napište nám to do zápisníčku. Také později se ještě dobrovolně můžete rozhodnout, že  hotové fotografie neodeberete a v neporušeném stavu je vrátíte zpět do školy.
Pro letošní rok je sada pro prvňákysada s kalendářem pro ostatní děti. Cena celé sady je 330Kč pro obě varianty. 

Podzimní výlet do Prahy

V úterý jsme se všichni vydali na výlet do Prahy. Vyjížděli jsme už ráno, abychom všechno stihli. Čekala nás plavba po Vltavě a návštěva ZOO. Z lodě jsme viděli Pražský hrad, Karlův most, Petřínskou rozhlednu a další památky. Velmi zajímavé byly také plavební komory.  
 A v ZOO Praha jsme  nadšeně obdivovali zvířata. Každý si tam našel svého oblíbence… ,bylo toho opravdu hodně. I počasí nám přálo a kromě pár dešťových kapek během plavby  jsme vše zvládli parádně. Už se těšíme na další školní exkurzi! Foto zde.

Ztráty a nálezy

Informujeme, že po prázdninovém úklidu zbylo ve škole neuvěřitelné množství strojení, bot, cviček, bačkor ….  Vše je vystaveno v přízemí hlavní budovy do 14.10.  2022. Po tomto datu budou nerozebrané věci odvezeny do charity… Děkujeme.

Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do  31. října 2022 uhradili školné za ŠD na 1. pololetí.   POZOR!!!!  Platbu lze provést bezhotovostně na účet školy.
Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100. Do  zprávy pro příjemce  uveďte: 
Školní družina – jméno a příjmení žáka, variabilní  symbol: 365

Částka zůstává stejná  jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč  pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.
Platbu v hotovosti přijímáme  v nadepsané obálce jako doposud. 
Děkujeme.

Sběr starého papíru

Podzimní  sběr starého papíru proběhne od úterý do středy -ve dnech 11.-12. října.  Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!