Prostory školy v novém

Pro všechny rodiče, kteří kvůli koronavirovým  opatřením neměli možnost nahlédnout do vylepšené budovy školy, přidáváme několik fotografií. Zde. Věříme, že brzy vše budete mít možnost vidět na vlastní oči!

Informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče,
dovolte nám před začátkem školního roku shrnout pár nezbytných informací. Všichni doufáme, že tento školní rok bude klidnější a s co nejmenšími omezeními. Nicméně nějaké změny budou.

  • Stále platí zvýšená hygienická pravidla, pravidelná dezinfekce rukou i vyšší hygienický standard v jídelně i ve škole.
  • První školní den bude do budovy školy umožněn vstup rodičům i prarodičům prvňáků, doporučujeme použít roušku, ale necháváme na Vašem uvážení, nejedná se povinnost. Věříme, že se pro nové prvňáčci jedná o jedinečný den, a proto bychom chtěli jeho průběh co nejméně narušovat.
  • Ostatní rodiče bychom poprosili, aby se s dětmi 1.9. 2020 rozloučili před budovou školy a dovnitř nevstupovali.
  • Od 2.9. 2020 prosíme všechny rodiče o respektování omezení vstupu do budovy školy. Pokud to je nezbytné, prosím domluvte se s třídními učiteli telefonicky nebo mailem na individuální schůzce. Děkujeme za pochopení. Na prvňáčky bude ráno čekat v přízemí paní učitelka nebo paní asistentka a pomůže jim v šatně, doprovodí do třídy apod.
  • Během školního roku především apelujeme na zodpovědné chování, prosím, neposílejte do školy nemocné děti s teplotou , dýchacími obtížemi, kašlem… pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, jsme povinni je izolovat a telefonovat Vám s žádostí o jejich vyzvednutí.
  • Prosím, sledujte webové stránky školy ( ev. třídní stránky), kde budeme aktuálně informovat o případných změnách. Děkujeme a moc si všichni přejeme, abychom mohli vyučovat Vaše děti bez zbytečných omezení a prožili klidný školní rok 2020/2021.
                                                                                                                  Zaměstnanci ZŠ Běloves

Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
3.9. – 4.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 7.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny..
3.9. Vyučování začíná v 7:45 hod, ukončení pro 2. a 3. třídu v 11:40 hod. Pro 4. a 5. třídu zkrácená výuka do cca 11: 55 hod .
Od 4.9.   Výuka do cca 11:40 – 11:55 hod dle kapacitních možností školní jídelny.
Od 7. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Před začátkem školního roku nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce. Stále platí zvýšená hygienická pravidla. Škola nevpouští do budovy dítě nebo dospělého s příznaky nemoci. Budeme  se snažit zachovat chod školy bez velkých omezení- funguje školní družina,  jídelna, kroužky… Do budovy školy bude omezen vstup cizích lidí.

·

Prodej lístků na obědy na září 2020

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

ÚTERÝ  25. srpna     8:00 – 11:00

STŘEDA  26. srpna    8:00 – 11:00

ČTVRTEK  27. srpna       8:00 – 11:00

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:
-datum k úhradě dejte prosím nejpozději k 18. srpnu, aby mohla být platba včas zúčtována
– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku
– berte prosím na vědomí, že zaplacením obědů přes internet si automaticky objednáváte oběd i 1.9.,  který se vydává od 10:30 do 12 hod! Pokud chcete obědy až od 2.9. 2020, prosím, dejte nám vědět.

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/0100 do zprávy pro příjemce prosíme uveďte – jméno strávníka !! variabilní symbol – 2017

Od 1.9.2020 jsme nuceni přistoupit ke zdražování obědů, abychom  při rostoucích cenách potravin mohli zachovat i nadále kvalitu našich obědů. Děkujeme za pochopení.
Nové ceny obědů : věková kategorie 7 – 10 let – 25,- Kč, věková kategorie od 10 let výše – 27,- Kč.
(Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazování do cenových skupin, nikoli podle tříd, jak  tomu bylo. Žák 4. tříd, který dosáhne 11 let ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8., musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.)